SFeraKonska zbirka

Svaki posjetitelj s uplaćenom kotizacijom za SFeraKon 2010 dobiva 16. SFeraKonsku zbirku koja se zove Parasvemir, zbirka steampunka i space opera. Urednici su Tatjana Jambrišak i Darko Vrban, a autor naslovnice je Domagoj Rapčak.

Parasvemir, zbirka steampunka i space opera

Autori i priče objavljeni u ovogodišnjoj zbirci su sljedeći:

 • Aleksandar Žiljak: Rumiko
 • Tatjana Jambrišak: Roj
 • Katarina Brbora: Armenska kocka
 • Irena Hartmann: Toplina
 • Ante Ivančir: Ploviti se mora
 • Zoran Krušvar: Punom parom
 • Ed Barol: Bijelo
 • Danijel Bogdanović: Pripovijest o Primordiji i svemirskoj Rašljarici
 • Robi Selan: Gusari sa Saturna
 • Adrijan Sarajlija: Wasserkrabbe
 • Ivor Baksa: Univerz-Arija
 • Darko Macan: Hajduci