O SFeraKonu i SFeri

SFera

Društvo za znanstvenu fantastiku SFera osnovano je 1976. godine u Zagrebu. Od tada neprekinuto djeluje kao neprofitna kulturna organizacija na području grada Zagreba i Hrvatske.

Osnovni cilj Društva je združiti ljude, prvenstveno djecu i mladež, koje interesiraju znanstvena fantastika i srodni žanrovi (fantasy, nadnaravni horor) te znanost općenito. Ostali ciljevi su: promocija domaćeg književnog stvaralaštva, edukacija novih pisaca u sklopu radionica kreativnog pisanja, promocija izdavačke djelatnosti, poticanje stvaralaštva u žanru kod djece i mladih, promicanje žanra kroz predavanja i druženja s autorima, promocija kritičke aktivnosti i promatranja znanstvene fantastike kroz akademsku kritiku, razvoj međunarodne suradnje i td.

Društvo SFera svake godine dodjeljuje nagradu SFERA, jedinu nacionalnu žanrovsku nagradu u Hrvatskoj, organizira natječaj za godišnju zbirku priča te natječaj za najbolje likovne i literarne radove djece osnovnih i srednjih škola na zadanu temu. Najveći projekt Društva je SFeraKon, koji se po tradiciji održava svake godine krajem travnja.

Više o SFeri pronađite na www.sfera.hr.

Prapočeci SFeraKona

Prvi organizirani skupovi ljubitelja znanstvene fantastike u Zagrebu počeli su još ranih sedamdesetih u obliku tzv. Sajmova SF-a u Galeriji Studentskog centra, koji su ubrzo prerasli u veće manifestacije, na razini čitave bivše države, promijenivši naziv u YUcon.

YUKON II 1979.: Ivica Posavec, Darije Đokić, Drago Božić, Zoran Milović, Boris Marini, Borivoje Jurković, Gordana Marini, Andrija Franetović

Prvi SFeraKon

Nakon dva YUcona u Galeriji SC-a, konvencija se zajedno sa SFerom preselila u prostore Kulturnog doma Pešćenica u Ivanićgradskoj, gdje je 4. veljače 1983. godine održan prvi SFeraKon, na kojem je počasni gost bio britanski pisac James Gunn.

Sljedećih nekoliko godina kroz Ivanićgradsku su prolazili mladi i stari ljubitelji znanstvene fantastike, kao i zanimljivi gosti svjetskoga glasa poput Boba Shawa, Sama Lundwalla i Joea Haldemana.

Krajem osamdesetih veterani zagrebačkog fandoma malo su posustali, iako je u sklopu SFeraKona ‘89 po Zagrebu kružila maska Hubbardovog Terla, dijeleći reklamne letke, a nad Ivanićgradskom se zlokobno nadvijao napuhan balon istog lika.

SFeraKon 1985.

SFeraKon 1985.

Devedesete

Ratne je godine SFeraKon preživio skromno, po principu “dođe tko može i donese što ima doma, pa se zabavljamo”. Sve skučeniji prostori određivali su mnogo manji broj ljudi na konvenciji, koja je time izgubila svoju nekadašnju snagu.

SFeraKon ‘94 je po prvi puta zakoračio van Pešćenice, u Studentski centar u Savskoj i privukao pažnju studenata koji za SFeru i SFeraKon inače ne bi saznali. Program se odvijao na nekoliko mjesta i nakon dužeg vremena ponovo je nalikovao nečemu većem od zatvorenog tuluma.

Te je godine mlađa generacija preuzela inicijativu i već od 1995. započinje suradnja organizatora s Elektrotehničkim fakultetom (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva), koji u svojim prostorima ugošćuje sve naredne SFeraKone.

(Upotrijebljeni dijelovi tekstova Darija Đokića i Tatjane Jambrišak. Za detaljnjiji uvid u povijest SFere i SFeraKona, pogledajte ovdje.)